– Taşınır Mal Yönetmeliği-Sayıştay Sunumu
– Taşınır Mal Yönetmeliği Eğitim
Taşınır Toplantısı (10 Aralık 2010)
Taşınır Mal Yönetmeliğinde Temel İlkeler ve Değişiklikler (18 Mayıs 2016)  Fotoğraf-1, Fotoğraf-2, Fotoğraf-3
– Taşınır Mal Yönetmeliği Sunumu (26.05.2017)
– Genel Hatlarıyla Taşınır Mal Yönetmeliği (29.11.2017)
Taşınır Eğitim / Kılavuz Videoları
İstek Birim Yetkilisi Rolü Taşınır Talepleri
Sayım ve Yıl Sonu İşlemleri
SGB Kullanıcı
Taşınır Çıkış İşlemleri
Taşınır Giriş İşlemleri
Taşınır Giriş İşlemleri Devir Alma Envanter Girişi
Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi Tanımlamalar Menüsü Kılavuzu
Taşınır Taleplerinin Karşılanması
TKYS Kullanıcısı Yetkilendirme
Zimmet İşlemleri