01.01.2006 tarihinden itibaren yürürlüğe konulan 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60. maddesinde sayılan mali hizmetler fonksiyonu ile 5436 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 15. maddesinde sayılan stratejik yönetim ve planlama fonksiyonu ve yönetim bilgi sistemi fonksiyonu görevlerinin yürütülmesi.