Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri komisyonu tarafından 2017 yılında Fen alanında 84, Sağlık alanında 110 ve Sosyal alanda 12 olmak üzere toplam 206 proje desteklenmiş olup, 206 adet proje 2017 yılında yürütülmeye başlanılmıştır. 2016 yılından devreden proje sayısı ile birlikte toplam 596 adet Bilimsel Araştırma Projesi yürütülmüştür. 2017 yılında altyapı projesi olarak toplam 20 adet proje desteklenmiş olup, toplam bütçesi 14.877.845,94 TL’dir. 2017 yılında desteklenen diğer projeler arasında 4 adet öğrenci odaklı, 88 adet lisansüstü, 48 adet hızlandırılmış ve 45 adet bağımsız proje yer almaktadır. 2017 yılın desteklenen 206 projenin bütçesi 20.358.306,76 TL’dir. Ayrıca 1 adet yönlendirilmiş proje olup, bütçesi 1.669.711, 80 TL’dir.