Ankara Üniversitesi 2008-2012 Stratejik Planı
Ankara Üniversitesi 2014-2018 Stratejik Planı
Ankara Üniversitesi 2019-2023 Stratejik Planı
Ankara Üniversitesi 2019-2023 Stratejik Planı (Üniversitemiz Birimleri İçin)
2019-2023 Stratejik Plan Çalışmaları
Genelge-1
Genelge-2
Ankara Üniversitesi 2019-2023 Stratejik Planlama Ekibi
2019-2023 Stratejik Plan Hazırlık Süreci Bilgilendirme Toplantısı Sunumu (25.05.2017)
Stratejik Planlamada GZFT Analizi Sunumu (25.05.2017)
Üniversiteler İçin Stratejik Planlama Rehberi
2014-2018 Stratejik Plan Çalışmaları
–  Ankara Üniversitesi 2014-2018 Stratejik Plan Kurul Üyeleri
–  Ankara Üniversitesi Akademik ve İdari Stratejik Planlama Ekipleri Durum Analizi Çalışma Kılavuzu
14 Ocak 2013 Tarihinde Dr. Volkan ERKAN’ın “Stratejik Planlama” Sunumu
Üniversite Stratejik Planlarında Yer Alan Amaç ve Hedefler için tıklayınız.
İzleme ve Değerlendirme Raporları
 – 2014-2015-2016 İzleme ve Değerlendirme Raporu (27 Mart 2017)
 – 2017 İzleme ve Değerlendirme Raporu (13 Haziran 2018)
 – 2014-2018 Stratejik Planı Gerçekleşme Raporu (2018) (29 Mart 2019)
 – 2019 Yılı İzleme ve Değerlendirme Raporu
 – 2020 Yılı İzleme ve Değerlendirme Raporu
Risk Değerlendirme Belgesi
 – Risk Değerlendirme Belgesi (27 Mart 2017)


Ankara Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2008-2012 Birim Stratejik Planı