Ankara Üniversitesi 2024-2028 Stratejik Planı
Ankara Üniversitesi 2019-2023 Stratejik Planı (Üniversitemiz Birimleri İçin)
Ankara Üniversitesi 2019-2023 Stratejik Planı
Ankara Üniversitesi 2014-2018 Stratejik Planı
Ankara Üniversitesi 2008-2012 Stratejik Planı

2024-2028 Stratejik Plan Çalışmaları
Ankara Üniversitesi 2024-2028 Stratejik Planı Hazırlık Programı
Üniversiteler İçin Stratejik Planlama Rehberi

2019-2023 Stratejik Plan Çalışmaları
Genelge-1
Genelge-2
Ankara Üniversitesi 2019-2023 Stratejik Planlama Ekibi
2019-2023 Stratejik Plan Hazırlık Süreci Bilgilendirme Toplantısı Sunumu (25.05.2017)
Stratejik Planlamada GZFT Analizi Sunumu (25.05.2017)

2014-2018 Stratejik Plan Çalışmaları
–  Ankara Üniversitesi 2014-2018 Stratejik Plan Kurul Üyeleri
–  Ankara Üniversitesi Akademik ve İdari Stratejik Planlama Ekipleri Durum Analizi Çalışma Kılavuzu
14 Ocak 2013 Tarihinde Dr. Volkan ERKAN’ın “Stratejik Planlama” Sunumu
Üniversite Stratejik Planlarında Yer Alan Amaç ve Hedefler için tıklayınız.

İzleme ve Değerlendirme Raporları
2014-2015-2016 İzleme ve Değerlendirme Raporu (27 Mart 2017)
2017 İzleme ve Değerlendirme Raporu (13 Haziran 2018)
2014-2018 Stratejik Planı Gerçekleşme Raporu (2018) (29 Mart 2019)
2019 Yılı İzleme ve Değerlendirme Raporu
2020 Yılı İzleme ve Değerlendirme Raporu
2021 Yılı İzleme ve Değerlendirme Raporu
2022 Yılı İzleme ve Değerlendirme Raporu
2019-2023 Stratejik Planı Gerçekleşme Raporu (26 Mart 2024)

Risk Değerlendirme Belgesi
Risk Değerlendirme Belgesi (27 Mart 2017)


Ankara Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2008-2012 Birim Stratejik Planı