5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre; kamu kaynağının elde edilmesi, kullanılması ve yönetilmesinde görevli ve yetkili olanlar kaynakların etkili, ekonomik ve verimli olarak edinilmesi ve kullanılmasından, kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasından sorumlu ve yetkili kılınmıştır. Bu sebeple 18/01/2007 tarih ve 26407 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak Taşınır Mal Yönetmeliği yürürlüğe girmiştir. Başkanlığımız 2007 yılında Üniversitemiz birimlerinin kullanımına sunulmak üzere taşınır.net yazılımını satın almış ve Yönetmelik hükümlerini uygulama konusunda rehberlik etmiş, konunun iyi anlaşılması doğru uygulanması için seminerler düzenlemiştir.
Maliye Bakanlığının 30 Ekim 2011 tarih ve 28100 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 2011/2303 sayılı 2012 yılı Programın Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı Ekinde yer alan “Öncelikli Politikalar ve Alınacak Tedbirler” nedeniyle Başkanlığımız tarafından yapılan girişimler sonucunda Üniversitemiz birimlerinde 2014 yılı başından itibaren Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS) üzerinde geliştirilen, taşınırların kayıt ve işlemlerinin yapılması ile yönetilmesi için idarelerin hizmetine sunulan Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi (TKYS) yazılımı kullanılmaya başlamıştır.


Yönetmelikler:
Taşınır Mal Yönetmeliği 18 Ocak 2007 tarih ve 26407 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Taşınır Mal Yönetmeliği Değişiklik yapılan ek yönetmelik 08 Kasım 2012 tarih ve 28461 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.


Kılavuz:
Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi (TKYS) Uygulama Kılavuzu


Videolar:
İstek Birim Yetkilisi Rolü Taşınır Talepleri
Sayım ve Yıl Sonu İşlemleri
SGDB Kullanıcı
Taşınır Çıkış İşlemleri
Taşınır Giriş İşlemleri-1
Taşınır Giriş İşlemleri Devir Alma Envanter Girişi
Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi Tanımlamalar Menüsü Kılavuzu
Taşınır Taleplerinin Karşılanması
TKYS Kullanıcısı Yetkilendirme
Zimmet İşlemleri