Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Hakkında Genel Tebliğ (Sayı: 2007/1)
Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1
Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No:117)
Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)
Kamu İhale Genel Tebliği
Kamu İhale Genel Tebliğinde Yapılan Değişiklikler-25.01.2017
Taşınır Mal Yönetmeliği Genel Tebliği (8 Eylül 2007)