Ülke Çalıştayları
 
Gerçekleştirilmiş Çalıştaylar (Past Events Workshops):
 CROATIA: University of Zagreb with partner institutions – 16 June 2010
 


16 Haziran 2010-Hırvatistan/Zagrep Üniversitesi’nde “Tam Maliyetlendirmenin Üniversitelerde Uygulanması”  konulu ülke çalıştayı
TURKEY: The Council of Higher Education of Turkey – 27 September 2010

27 Eylül 2010-Türkiye/Ankara Üniversitesi: “Tam Maliyetlendirmenin Üniversitelerde Uygulanması”  konulu Türkiye çalıştayı 
FRANCE: AMUE (Agency for Mutualisation of Universities and HE institutions) with CPU (Conference of University Presidents) – 14 January 2011
BELGIUM: University of Gent with Fonds de la Recherche Scientifique (FNRS) – 4 February 2011
AUSTRIA: University of Vienna with the Austrian Universities’ Conference -28 February 2011
 

AUSTRIA: University of Warsaw and University Science Commission – 13 May 2011
EUIMA Tam Maliyetlendirme Ülke Çalıştayı-Almanya: Almanya’daki Üniversitelerde Tam Maliyetlendirme Uygulamaları/ 9 Aralık 2011