5436 sayılı Kanunun 15. maddesi ile kurulan Başkanlığımız 01.01.2006 tarihinden itibaren faaliyetlerine başlamış ve idari yönetim örgütünün içerisinde yerini almıştır.
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 60. maddesi ile 5436 sayılı kanunun 15. maddesinde sayılan görevleri yürütmek üzere kurulan dairemizin, mevzuatla işaret edilen alt birimleri Rektörlük Makamının 16.03.2006 tarih ve 409 sayılı olurları ile aşağıda gösterildiği şekilde belirlenmiştir. 

  • Stratejik Yönetim ve Planlama Şubesi,
  • Bütçe ve Performans Şubesi,
  • Muhasebe-Kesin Hesap ve Raporlama Şubesi,
  • İç Kontrol Şubesi,
  • Evrak ve Destek Hizmetleri Şubesi,
  • Projeler Şubesi.

 
Üniversitemiz Rektörlüğüne bağlı, Başkanlığımız idari yapısı ise aşağıdaki diyagramda gösterilmiştir.