STR.BP.HGA.001 Bütçe Hazırlama ve Uygulama Görevi
STR.BP.HGA.002 Gelirlerin Takibi ve Tahsilatı Görevi
STR.EDH.HGA.001 Evrak Kayıt İşlemleri Görevi
STR.İK.HGA.001 İç Kontrol Görevi
STR.İK.HGA.002 Ön Mali Kontrol Görevi
STR.MUH.HGA.001 Muhasebe Yetkilisinin Görevi
STR.MUH.HGA.002 Muhasebe Yetkilisi Yardımcısının Görevi
STR.MUH.HGA.003 Taşınır Konsolide Görevlisi
STR.MUH.HGA.004 Taşınır Kayıt Görevlisi
STR.MUH.HGA.005 Vergi Beyan İşlemleri Görevi
STR.MUH.HGA.006 Yasal Kesinti İşlemleri Görevi
STR.SYP.HGA.001 Stratejik Plan Görevi
STR.SYP.HGA.002 İdare Faaliyet Raporu Görevi