Hassas Görevler Sunum ve Bilgilendirme Notu
– Hassas Görevler Sunumu (02.07.2015)
Hassas Görevler EK 1, EK2, EK3 Tablolar
Hassas Görevler Bilgilendirme Notu
5018 sayılı Kamu Mali ve Kontrol Kanunu ile İç Kontrol Sistemi Sunumları
5018 sayılı Kamu Mali ve Kontrol Kanunu Sunumu (18.02.2015)
İç Kontrol Sistemi (Şubat 2015)
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile İlgili mevzuatlar, Uygulamalar, Sorunlar ve Çözümleri (09.04.2015)
– İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Sunumu (25.10.2017)
– İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Eğitimi (30.11.2017)
İç Kontrol Uyum Eylem Planı Çalışmaları Eğitim ve Sunumları
İç Kontrol Uyum Eylem Planı ve Yol Haritası: Süreç ve Yöntem Sunumu (26.02.2010)
İç Kontrol Uyum Eylem Planı ve Yol Haritası (Mart 2010)
2011 Yılı Performans Programı ve Bütçe Hazırlıkları Öncesi Kurumsal Kapasitesin Geliştirilmesi ve İç Kontrol Uyum Eylem Planının Etkin Bir Şekilde Uygulanması (Üst Yönetime Sunum-16.04.2010)
İç Kontrol Uyum Eylem Planı ve Yol Haritası: Süreç ve Yöntem Sunumu (Ege Üniversitesi – 31 Ekim 2011)
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun Temel Esasları ile 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun Uygulanması, Mal Alımı, Hizmet Alımı ve Yapım İşi İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Eğitim ve Sunumları
İhalelere İlişkin İkincil Mevzuattaki Genel Hükümler Hakkında Sunum (02-03 Temmuz 2013)
4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Sunumu (02-03 Temmuz 2013)
– Hizmet Alımı İhaleleri Sunumu (02-03 Temmuz 2013)
Mal Alımı İhaleleri Sunumu (02-03 Temmuz 2013)
Yapım İşleri İhaleleri Sunumu (02-03 Temmuz 2013)
Yükseköğretim Kurumları Strateji Geliştirme Daire Başkanları Konferansı
Yükseköğretim Kurumları Strateji Geliştirme Daire Başkanları Konferansı 25-26/02/2010 tarihlerinde İzmir’de düzenlenmiştir. Detay>>