2017 yılında Kalkınma Bakanlığı destekli proje sayısı, önceki yıldan 6 proje devretmiş, 3 proje yeni eklenmiş, yıl içerisinde 2 tamamlanmış, toplam 7 proje devam etmektedir.