Üniversitemizin idari hizmetlerinin mükemmeliyete ulaşması konusunda yönetim birimi olarak üzerine düşen; stratejik yönetim ve planlama, performans ve kalite ölçütleri geliştirme, yönetim bilgi sistemi ve üniversitemizin her türlü mali hizmetlerini, temel ortakları ile uyumlu ve bilgi teknolojilerinden yararlanarak kanunla verilen yetkiler çerçevesinde etkili, ekonomik, verimli ve süresinde yerine getirmektir.