Bütçe ve Performans Şubesi
Stratejik Yönetim ve Planlama Şubesi
Muhasebe-Kesin Hesap ve Raporlama Şubesi
İç Kontrol Şubesi
Projeler Şubesi
Stratejik Destek ve Ar-Ge Şubesi
Evrak ve Destek Hizmetleri Şubesi