Yıl içinde 10 adet proje eklenmiş, 2017 yılana devredenlerle birlikte toplam 27 adet proje 2017 yıl içerinde yürütülmüş olup, 10 adedi tamamlanmıştır.