Sunumlar 

 • Tam Ekonomik Maliyetlendirme

İRLANDA Örneği
Prof.Dr.Hasan DAĞ
18 Nisan-2011

 • Tam Maliyetlendirme Uygulamaları

FİNLANDİYA Örneği
Prof.Dr. İsmail YALÇIN

 • İngiltere’de Tam Maliyetlendirme Uygulaması

İNGİLTERE Örneği
Prof.Dr. Dilek BOYACIOĞLU

 • Portekiz Üniversitelerinde Tam Maliyetlendirme Projesi Uygulamaları

PORTEKİZ Örneği
Prof.Dr.Serdal PAMUK

 • 25 Nisan 2011, Ankara Üniversitesi 1. Grup Sunumu

Ertuğrul Mülazımoğlu

 • 25 Nisan 2011, İTÜ 1. Grup Sunumu
 • 25 Nisan 2011, 2. Grup Sunumu
 • 31 Mayıs 2011, Ankara Üniversitesi 1. Grup Sunumu

Ertuğrul Mülazımoğlu

 • 31 Mayıs 2011, Kadir Has Üniversitesi 2. Grup Sunumu

Prof Dr. Hasan Dağ

 • 31 Mayıs 2011, İTÜ 3. Grup Sunumu

Prof Dr. Dilek Boyacı

 • 31 Mayıs 2011, Kocaeli Üniversitesi 4. Grup Sunumu

Prof Dr. Arif Demir
 
1 Temmuz 2011 Kocaeli Üniversitesi “TEM” Toplantısı

  • TEM Projesi : Direkt ve Endirekt Maliyetler

Kadir Has Üniversitesi / Prof. Dr. Osman Zaim

  • TEM Projesi : EUA Çalışma Ziyareti Dresden Teknik Üniversitesi

İTÜ Üniversitesi / Duygu Aysal Cin

  • TEM Projesi : Akademik Personelin Zamanının Maliyetlendirilmesi Ve Muhasebeleştirilmesi

İTÜ Üniversitesi / Prof. Dr. Dilek Boyacıoğlu

  • TEM Projesi : EUA Çalışma Ziyareti Dresden Teknik Üniversitesi

İTÜ Üniversitesi / Murat Uzun

  • TEM Projesi : Yazılım Geliştirme “pFact” Yazılım Örneği Ve Yetenekleri

Kocaeli Üniversitesi / Prof. Dr. Alpaslan Fığlalı
12 Aralık 2011 – EUA/EUIMA “Tam Maliyetlendirme Projesi” Koordinasyon Kurulu Çalışma Grubu Toplantısı / Kadir Has Üniversitesi

  • TEM Direkt ve Endirekt Maliyetler

Kadir Has Üniversitesi / Prof. Dr. Osman ZAİM

  • Ankara Üniversitesi Tam Maliyetlendirme Metodolojisi

Ankara Üniversitesi / Doç. Dr. İsmail AĞIRBAŞ

  • İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi TEM Uygulaması

İstanbul Teknik Üniversitesi / SGDB

  • TEM Modelinin İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Uygulanması

İstanbul Teknik Üniversitesi / Prof. Dr. Dilek BOYACIOĞLU

16 Aralık 2011 – EUA/EUIMA Full Costing “Tam Maliyetlendirme ” Uygulamaları Koordinasyon Kurulu Toplantısı

  • TEM Uygulaması Koordinasyon Kurulu Toplantısı

Ankara Üniversitesi / Prof. Dr. İsmail YALÇIN

  • Tam Maliyet Metodolojisi

Ankara Üniversitesi / Doç. Dr. İsmail AĞIRBAŞ

24 Şubat 2012 – Tam Maliyetlendirme Projesi Ulusal Koordinasyon Kurulu Toplantısı / Kocaeli Üniversitesi

  • Ankara Üniversitesi ile Tıp Fakültesi ve Hastaneleri Tam Maliyet Çalışması

Ankara Üniversitesi / Doç. Dr. İsmail Ağırbaş

  • Kocaeli Üniversitesi Tam Maliyetlendirme Sistem Taslağı ve Mühendislik Fakültesi Örneği

Kocaeli Üniversitesi

  • Tam Ekonomik Maliyet Modelinin İTÜ’de Uygulanması

İstanbul Teknik Üniversitesi / Duygu Aysal Cin
11.04.2012 – Tam Maliyetlendirme Projesi Ulusal koordinasyon Kurulu Toplantısı / ITU

  • 1. Maliyet Dağıtım Tablosuna Doğru

Ankara Üniversitesi / Ertuğrul Mülazımoğlu

  • 1. Maliyet Dağıtım Tablosu

Ankara Üniversitesi / İsmail Ağırbaş

  • Tam Ekonomik Maliyetlendirme Uygulaması

İTU-SGDB Sunumu

  • Akademik Personel Zaman Paylarının Belirlenmesi

Kocaeli – Mühendislik Fakültesi Sunumu