Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Organizasyon El Kitabı
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı KYS Dokümanları
00 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
01 Bütçe ve Performans Şubesi
02 Stratejik Yönetim ve Planlama Şubesi
03 Muhasebe ve Kesin Hesap Şubesi
04 İç Kontrol Şubesi
05 Evrak ve Destek Hizmetleri Şubesi
06 Projeler Şubesi
07 Stratejik Destek ve Ar-Ge Şubesi