EUA Nedir?
 
EUA Nedir? 
Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA) 46 ülkede 750’ye yakın yüksek eğitim kurumunu  temsil eden ve destekleyen bir kurumdur. Ülkelere yüksek eğitim ve araştırma politikalarını geliştirmek, izlemek ve işbirliği yapmak için özgün bir ortam sağlar.
Birliğin üyeleri öğretim ve araştırmaları kapsayan Avrupa Üniversiteleri, Rektörler Ulusal Birlikleri ve yüksek eğitim ve araştırmalarda aktif diğer kuruluşlardır.
Görevler:
Yüksek eğitim ve araştırmalarda bir uzmanlık merkezi olarak EUA, üniversiteleri aşağıda belirtilen konu başlıklarında destekler:

  • Avrupa için bir bilgi toplumunun daha da gelişmesine katkıları bakımından artan beklentileri karşılamada, üniversiteler ve diğer yüksek eğitim kuruluşlarını destekleyen politikaların geliştirilmesi,
  • Üniversitelerin seslerinin duyulmasının sağlanması ve farklı düzeylerde karar alıcıların politikalarının savunulması,
  • Üniversitelerin gelişmesinde etkili olacak politikalar konusunda üyelerini bilgilendirmek,
  • Kurumlarda gelişme politikalarını kapsayan projelerle bilgi ve uzmanlığı geliştirmek,
  • İyi uygulama örneklerinin transferi, uzmanlık değişimi ve çok çeşitli öğrenimi hedefleyen bir dizi faaliyetlerle kuruluşların idaresi, liderlik ve yönetiminin güçlendirilmesi,

Global olarak, Avrupa üniversitelerinin durumunu güçlendirmek için Avrupa ve dünyada yüksek eğitim ve araştırmalarda ortaklığı geliştirmek.