– 23.12.2014 tarih ve 29214 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği’nin 313 üncü maddesinde belirtilen ve kamu idarelerince düzenlenerek kamuoyunun bilgisine sunulacak olan tablolar aşağıda yer almaktadır.
2014 Yılı Faaliyet Sonuçları Tablosu
2015 Yılı Faaliyet Sonuçları Tablosu
2016 Yılı Faaliyet Sonuçları Tablosu
2017 Yılı Faaliyet Sonuçları Tablosu
2018 Yılı Faaliyet Sonuçları Tablosu
2019 Yılı Faaliyet Sonuçları Tablosu


2016 Yılı Nakit Akış Tablosu
2017 Yılı Nakit Akış Tablosu
2018 Yılı Nakit Akış Tablosu


Ocak 2015
Şubat 2015
Mart 2015
Nisan 2015
Mayıs 2015
Haziran 2015
Temmuz 2015
Ağustos 2015
Eylül 2015
Ekim 2015
Kasım 2015
Aralık 2015


Ocak 2016
Şubat 2016
Mart 2016
Nisan 2016
Mayıs 2016
Haziran 2016
Temmuz 2016
Ağustos 2016
Eylül 2016
Ekim 2016
Kasım 2016
Aralık 2016


Ocak 2017
Şubat 2017
Mart 2017
Nisan 2017
Mayıs 2017
Haziran 2017
Temmuz 2017
Ağustos 2017
Eylül 2017
Ekim 2017
Kasım 2017
Aralık 2017


Ocak 2018
Şubat 2018
Mart 2018
Nisan 2018
Mayıs 2018
Haziran 2018
Temmuz 2018
Ağustos 2018
Eylül 2018
Ekim 2018
Kasım 2018
Aralık 2018


Ocak 2019
Şubat 2019
Mart 2019
Nisan 2019
Mayıs 2019
Haziran 2019
Temmuz 2019
Ağustos 2019
Eylül 2019
Ekim 2019
Kasım 2019
Aralık 2019


Ocak 2020
Şubat 2020
Mart 2020