10.09.2014 Tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 6552 Sayılı Kanun’un 89. Maddesi