Ek Ders Ücret Ödemeleri ile İlgili Genelge
Ek Ders Tahakkuk ve Ödemelerine İlişkin Bilgilendirme Sunumu (06 Mart 2013)
Birim Bazında Ek Ders Tahakkuk ve Ödeme Sürecine İlişkin Cetvel
Ek Ders Ödemeleri Hesabı (22.12.2016)