Selahattin CANDAN
Strateji Geliştirme Daire Başkanı