•   Saygınlık,
 •   Öngörü,
 •   Yönetişim,
 •   İdealistlik,
 •   İsteklilik,
 •   Eşitlik,
 •   Katılımcılık,
 •   Şeffaflık,
 •   Hesap verilebilirlik,
 •   İletişim ve işbirliği,
 •   Fırsat eşitliği,
 •   Liyakat,
 •   Güvenilirlik,
 •   Liderlik,
 •   Değişim,
 •   Emeğe saygı.

Değerlerimizden ne anladığımız stratejik planımızda açıklanmıştır.