2017 yılında yeni eklenen SAN-TEZ projesi bulunmamaktadır. Önceki yıldan 6 proje devretmiş, yıl içerisinde 1 proje tamamlanmış olup, toplam 5 proje devam etmektedir.