2017 Yılında TÜBİTAK’a Üniversitemiz öğretim elemanları tarafından toplam 300 proje önerisiyle başvuru yapılmış ve 57 adet proje, 17.477.990,67 TL bütçe miktarı ile kabul edilerek TÜBİTAK tarafından desteklenmesi uygun bulunmuştur.
2017 yılında TÜBİTAK destekli proje sayısı önceki yıldan 210 devretmiş, 63 proje yeni eklenmiş ve 58 proje tamamlanmış olup, 215 proje devam etmektedir.