2015 YILI PRATİK BİLGİLER

2015 Yılı Pratik Bilgiler içerisinde aşağıdaki başlıklar yer almaktadır. Detaylı bilgi için tıklayınız…

 • Katsayılar/Göstergeler/Tazminatlar
 • Devlet Memuru Sosyal Yardımları
 • Yurtiçi Harcırah Tutarları (01.01.2015-31.12.2015)
 • K.K.T.C.’ne Yapılacak Yolculuklarda verilecek Gündelik Tutarlar (01.01.2015-31.12.2016)
 • Belediye Encümen Üyesi Huzur Hakları
 • Kesintiler ve Engellilik İndirimi
 • İşçi Ödemeleri
 • Memurlardan Alınacak 2014 Yılı Yemek Bedelleri
 • Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı 2014 Yılı Azami Birim Fiyat Listesi
 • Yeniden Değerleme Oranları (%)
 • Usulsüzlük Cezaları (01.01.2015-31.12.2015)
 • Gelir Vergisi Tarifeleri (01.01.2015-31.12.2015)
 • İş Yerleri ve Diğer Şekilde Kullanılan Binalara Uygulanacak ÇTV Yıllık Tutarları
 • 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Parasal Limitleri (TL)
 • 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu Parasal Limitleri (TL)
 • Gelir Vergisi Stopaj Oranları
 • Damga Vergisi Kanunu’na Tabi Oran ve Miktarları (01.01.2015-31.12.2015)
 • Harcama Yetkilisi Mutemedi Avans Sınırları (01.01.2015-31.12.2015)
 • Tahsildarların Üzerinde Tutabilecekleri Para Limiti (01.01.2014-31.12.2014)
 • Memur Ödemelerinden Yapılan Kesintiler
 • 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunla İlgili Bilgiler