Dış Paydaş Memnuniyeti Anketi Duyurusu

Değerli Paydaşlarımız,

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığımız, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) Kalite Yönetim Sistemi denetiminden 05 Ekim 2015 tarihinde başarı ile geçmiş ve TS EN ISO 9001:2008 standart sertifika belgesine sahip olmuştur. Başkanlığımız, Kurumsallaşma ve Kalite Güvencesi Sistemine vermiş olduğu önem ile 3 yıl süre ile almış olduğu kalite belgesinin TS EN ISO9001:2015 yeni versiyonu çalışmalarına başlamış olup, versiyon geçiş çalışmalarında sona gelinmiştir. Bu kapsamda Başkanlığımızın dış paydaşlarımıza sunduğu hizmetin memnuniyet derecesini ölçmek, geliştirmek ve iyileştirme eylemlerini planlamak amacıyla “Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Dış Paydaş Memnuniyeti Anketi”ni sizlere sunmaktayız. Anketimize http://anket.ankara.edu.tr linkinden 10 Temmuz – 13 Ağustos 2018 tarihleri arasında elektronik olarak ulaşabilirsiniz.

Katılımınızın önemi hususunda bilgilerinize saygıyla arz ederiz.

Ankara Üniversitesi
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı