Maliye Bakanlığı ile OECD-SIGMA yetkilileri arasında yapılan görüşmeler çerçevesinde, Kamu İç Kontrol Rehberinin önemli bir birleşeni olan ve idarelerin amaç ve hedeflerine ulaşabilmelerine katkı sağlayan Risk Değerlendirme birleşeninin uygulanmasına yönelik olmak üzere; Üniversitemiz pilot uygulamalar arasında yer almıştır.
Bu doğrultuda Maliye Bakanlığı Mali Yönetim ve Kontrol Daire Başkanı Sayın, Mehmet Bülbül ve maliye uzmanları ile OECD-SIGMA uzmanlarının da katılımları ile bilgilendirme toplantıları yapılmış, söz konusu toplantılar sonucunda; “Kurumsal Risk Yönetimi” çalışmalarını değerlendirmek üzere bir “kurul” ve Strateji Daire Başkanlığınca bir “ekip” oluşturulmuştur.
Nisan 2014’de Ankara Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından Üniversitemizin risklerinin belirlenmesi ve değerlendirmesinde yol haritası olarak kullanılacak olan, “Ankara Üniversitesi Risk Yönetim Stratejisi ve Süreci” kitapçığı hazırlanmıştır.
Haziran 2014 içerisinde Üniversitemiz birimlerinden “Risk Belirleme ve Değerlendirme Formu” ları ile yürütülen işlere ait iş akış şemaları ayrıca personel görev tanımları toplanmıştır. Birimlerden gelen bilgiler çerçevesinde, Üniversitemizin risk veri tabanı oluşturulmuş, risk haritası ve matrisine göre, faaliyet konusu, risklerin kaynağına ve sonucuna göre çeşitli analizler çıkartılmış, Haziran ve Temmuz aylarında Maliye Bakanlığı ve OECD-SIGMA yetkilileri ile paylaşılmıştır.