Site Haritası

Ankara Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Hakkında

– Başkanlığımız

– Daire Başkanı

Teşkilat Yapısı ve Şeması

– Şubelerimiz ve Görevleri

Personel Bilgileri

– Raporlar

Stratejik Plan

Performans Programları

Faaliyet Raporları

Ankara Üniversitesi İç Kontrol Uyum Eylem Planı ve Yol Haritası

Mali Durum Beklentiler Raporları

Yatırım Programları ve Yatırım Değerlendirme Raporları

-Projeler

– Eğitim ve Sunumlar

– İstatistikler

– Mevzuatlar

– Formlar

– EUA

– Faydalı Linkler

– Yardım