Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Organizasyon El Kitabı, Süreç Kartları, Süreç Akışları, Görev Tanımları, Talimatlar, Risk Analizleri ve Çevre Etki Boyutu Analizleri

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Organizasyon El Kitabı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı KYS Dokümanları

00 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
01 Bütçe ve Performans Şubesi
02 Stratejik Yönetim ve Planlama Şubesi
03 Muhasebe ve Kesin Hesap Şubesi
04 İç Kontrol Şubesi
05 Evrak ve Destek Hizmetleri Şubesi
06 Projeler Şubesi
07 Stratejik Destek ve Ar-Ge Şubesi