Bilimsel Araştırma Projeleri

Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri komisyonu tarafından 2016 yılında Fen alanında 99, Sağlık alanında 113 ve Sosyal alanda 25 olmak üzere toplam 237 proje desteklenmiş olup, 237 adet proje 2016 yılında yürütülmeye başlanılmıştır. 2015 yılından devreden proje sayısı ile birlikte toplam 549 adet Bilimsel Araştırma Projesi 2016 yılında halen yürütülmektedir.2016 yılında altyapı projesi olarak toplam 23 adet proje desteklenmiş olup, toplam bütçesi 10.688.271,00 TL’dir. 2016 yılında desteklenen diğer projeler arasında 4 adet öğrenci odaklı, 86 adet lisansüstü, 80 adet hızlandırılmış ve 44 adet bağımsız proje yer almaktadır. 2016 yılın desteklenen 237 projenin bütçesi 15.147.744,53 TL’dir.