Bilimsel Araştırma Projeleri

Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri komisyonu tarafından 2013 yılında fen, sağlık, sosyal alanlarda toplam bu yıl içinde kabul edilen muhtelif türdeki 212 adet projeden 160 adedinin yürütülmesine bu yılda başlanılmıştır. 2012 yılından devreden proje sayısı ile birlikte toplam 307 adet bilimsel araştırma projesi 2013 yılında halen yürütülmektedir. Alt yapı projesi olarak da bu yılın iki döneminde 32 adet başvuru yapılmış bunlardan 12 adedi toplam 5.107.730 TL bütçe ile kabul edilmiştir. Bu yılda red edilenler 72 adet, iptali istenenler ise 8 adet olarak gerçekleşmiştir.