Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği (GYMY) Tabloları

– 23.12.2014 tarih ve 29214 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği’nin 313 üncü maddesinde belirtilen ve kamu idarelerince düzenlenerek kamuoyunun bilgisine sunulacak olan tablolar aşağıda yer almaktadır.

2014 Yılı Faaliyet Sonuçları Tablosu
2015 Yılı Faaliyet Sonuçları Tablosu
2016 Yılı Faaliyet Sonuçları Tablosu
2016 Yılı Nakit Akış Tablosu


Ocak 2015
Şubat 2015
Mart 2015
Nisan 2015
Mayıs 2015
Haziran 2015
Temmuz 2015
Ağustos 2015
Eylül 2015
Ekim 2015
Kasım 2015
Aralık 2015


Ocak 2016
Şubat 2016
Mart 2016
Nisan 2016
Mayıs 2016
Haziran 2016
Temmuz 2016
Ağustos 2016
Eylül 2016
Ekim 2016
Kasım 2016
Aralık 2016


Ocak 2017
Şubat 2017
Mart 2017
Nisan 2017
Mayıs 2017
Haziran 2017
Temmuz 2017
Ağustos 2017
Eylül 2017
Ekim 2017
Kasım 2017
Aralık 2017