SANTEZ Projeleri

Üniversitemizce bu yılda önerilen 2 adet SAN-TEZ projesinden kabul edilen 1 adedine Sanayi Bakanlığından bütçe desteği alınarak yürütülmeye başlanmıştır. 2013 yılında yürütülmeye başlanan SAN-TEZ projeleri ile ilgili bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir. Bu yıl içinde kabul edilen ancak, başlama tarihleri sonraki yılda devam edecek olan 4 adet daha proje mevcuttur.