TÜBİTAK Projeleri

Üniversitemiz araştırmacıları tarafından 2013 yılında desteklenmesi amacıyla TÜBİTAK’a 235 adet proje önerilmiş, bu yılda kabul edilen 57 adet projenin toplam 10.816.823 TL bütçe miktarı ile TÜBİTAK tarafından desteklenmesi uygun bulunmuştur. TÜBİTAK tarafından 2013 yılında desteklenmesi kabul edilen bilimsel araştırma proje sayısı 2012 yılı ile kıyaslandığında %58 oranında artış görülmüştür. Desteklenen toplam bütçe miktarı ise 2013 yılında 2012 yılına oranla % 22 oranında artış göstermiştir.